Byggerådgivning

Opstart af byggerådgivning
BYGHERREØNSKER – diskuteres ved første “kaffemøde”
IDEOPLÆG – Efter første “kaffemøde” kan der udarbejdes et foreløbigt ideoplæg. Nogle projekter kræver flere møder med bygherren, mens andre projekter muliggør et oplæg ud fra første møde. Imidlertid springes ideoplæg ofte over, hvis bygherren allerede har gennemtænkt projektet
INDRETNING
ARKITEKTUR
ØKONOMI/OVERSLAG


Tegninger
SKITSER – Skitsering og modellering er ofte det første skridt i projekteringen. Her gennemgåes bygherres behov og ønsker, udformning, udtryk, indretning og materialer.
MYNDIGHEDSPROJEKT – Myndighedsprojekt og -behandling er næste skridt. Her udfærdiges målfaste tegninger, der tilpasses myndighedskrav, lokalbestemmelser, servitutter og opmåling fra landmåler. Undervejs skæves til energitab og konstruktioner. Når tegningerne med de nødvendige beskrivelser er på plads kan byggeansøgningen indsendes.
HOVEDPROJEKT MED DETALJER – Hovedprojektet med beskrivelser af bygningsdele, udførelseskrav og generelle betingelser udfærdiges efter byggetilladelsen er landet. Hovedprojektet danner grundlag for udbudsmaterialet.


Beregninger
STATIK OG DIMENSIONERING
ENERGI


Myndighedsbehandling
ANSØGNING
TILRETNING
FÆRDIGMELDING


Udførelse
Udførelsen anbefales at blive fulgt af rådgiver, der i samarbejde med bygherre og entreprenør følger byggeprocessen. Det kan ske enten fra sidelinien ved mindre og ukomplicerede projekter eller helt tæt med øjnene rettet mod alle faserne i mere komplicerede projekter. Fordelen er, at ærgelser over evt. fejltagelser, som kan have vidtgående konsekvenser for alle parter, kan undgås”
UDBUDSMATERIALE – Udbudsmaterialet skal bl.a. indeholde hovedprojekt-tegninger, statiske beregninger og energiberegninger, så entreprenøren ved hvad grundlaget er for evt. tilbud.
TILBUD, UDVÆLGELSE OG FORHANDLING – Tilbud indhentes fra op til 3 entreprenører, som udvælges i samarbejde med bygherren. Efter tilbudsfasen og udvælgelsen af entreprenør samt kontraheringen aftales en dato for opstart af byggeriet.
TIDSPLANER
BYGGEMØDER
PROJEKT OG LØSNINGER
ØKONOMI


Aflevering
GENNEMGANG OG AFLEVERING
EVT. MANGELUDBEDRING
1 ÅRS GENNEMGANG
5 ÅRS GENNEMGANG