Aktuelt

Knardrup Bygade – tilbygning (næsten færdig)
Krøyersvej – ny tagetage (skitser, myndighedstegninger og -projekt)
Avderødvej – ombygning af lade til sportshal mv. (skitseforslag, myndighedsbehandling, hovedprojekt)
Håbets alle – nybyggeri af boligetageejendom (oplæg, myndighedsgodkendelse og behandling, hovedprojekt)
Skovkysten – tilbygning på etplans villa (myndighedstegninger og beregninger)
Solgårdsvej – nyt sommerhus (skitser, myndighedsprojekt og -behandling)